Inwentaryzacje dendrologiczne

inventaryzacje dnedrologiczne drzewostanu

Inwentaryzacje dendrologiczne drzewostanu to pomiary drzew oraz krzewów z jednoczesnym rozpoznaniem ich gatunków, a także określeniem ich rozmieszczenia. Składają się one z dwóch części – opisowej oraz graficznej. Część opisowa to wspomniane już zestawienie drzew i krzewów, ocena zdrowotności, pomiary dendrologiczne czy ewentualne zalecenia co do pielęgnacji. W tej części kwalifikuje się poszczególne egzemplarze do usunięcia lub przesadzenia. Druga część inwentaryzacji obejmuje przygotowanie mapy z naniesioną lokalizacją drzew i krzewów.

Podczas inwentaryzacji mierzony jest obwód pni drzew na wysokości 5 cm i 130 cm, średnica korony i orientacyjna wysokość, a także określamy gatunek i stan zdrowia danego drzewa. W przypadku kzewów mierzona jest powierzchnia jaką zajmują w m2.

 

Inwentaryzacje dendrologiczne drzewostanu w praktyce

Inwentaryzacje dendrologiczne wykonywane są w celu określenia, jaki jest aktualny stan drzewostanu znajdującego się w ogrodzie, parku czy terenie publicznym. Wykonuje się je na etapie projektu architektonicznego jako składową pozwolenia na budowę, przy ubieganiu się o pozwolenie na wycinkę drzew przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Współpracuję z projektantami, architektami i firmami deweloperskimi na terenie całej Polski. Reprezentuję również inwestorów jako pełnomocnik w urzędzie, podczas składania wniosku o wycinkę i wizji lokalnej w terenie.

Inwentaryzacja drzewostanu Podkarpacie

Zapraszamy wszystkich Państwa do kontaktu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dendrologicznych drzewostanu. Wykonałam tego rodzaju prace na terenie Rzeszowa, Mielca, Łańcuta, Ropczyc, Stalowej Woli, Krosna, Bielska-Białej, Zabrza i innych miejsc w Polsce. Serdecznie zapraszam do współpracy.

Zobacz więcej o projektowaniu ogrodów; inwentaryzacja drzew przed wycinką

Skontaktuj się z nami 

Projektowanie ogrodów na terenie całej Polski.

Zadbamy o najmniejszy szczegół tak, aby Państwa ogród zmienił nie tylko swój wygląd, ale również stał się drugim domem w otoczeniu zieleni. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia oferty cenowej oraz daty pierwszego spotkania.

Projektowanie ogrodów to nasza pasja! Zachęcamy do zapoznania się z galerią naszych projektów